De Kapelle


kapelle_kop

Historie
De kapelle is wel het meest in het oog springend historisch gebouw van Haskerdijken. Het staat er al eeuwen en in haar huidige vorm al sinds 1818. De geschiedenis van het kerkje is sterk verbonden met Dodo van Haska, een monnik die hier in de middeleeuwen een klooster stichtte. Daar dankt de Kapelle zijn naam nog steeds aan: het was de kapel die bij het klooster hoorde. De fundamenten van dat klooster liggen nog steeds onder de grond, links van de Kapelle. Op het terrein rondom de Kapelle vinden we nu een begraafplaats maar ooit stond er ook een school (zeg maar: “It Earste Sté) annex meesterswoning. De school /woning werd in 1959 afgebroken.

kapelle_woning

Dodo van Haska
Hoewel Dodo van Haska maar een korte periode verbleef (ongeveer van 1226-1231) is zijn invloed enorm groot geweest. Land werd ontgonnen, het monniksrak werd gegraven, hij streed tegen de bloedwraak en genas veel mensen. Op zondag 30 maart in het jaar 1231 is hij om het leven gekomen doordat de kluis, die hij zelf had gebouwd instortte. Hij is heilig verklaard o.a. omdat hij de stigmata zou hebben.
Hij wordt elk jaar op 30 maart herdacht.

dodo

St Jabikspaad
De Kapelle ligt op de route van het Sint Jabikspaad dat begint in het Friese St Jacobiparochie en eindigt in Hasselt in Overijsel. Vaak wordt deze route als begin van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella (Noord- Spanje) gezien.

kapellevannu

De Kapelle van nu
Tot aan de restauratie van 1995 was er geen verwarming en amper elektriciteit. Sinds die restauratie worden er veel meer activiteiten gehouden: kerkdiensten, concerten, exposities, lezingen etc.

Bijzonder zijn de vier vespers die er gehouden worden. Vespers zijn diensten die dagelijks in kloosters en kathedralen aan het eind van de middag of het begin van de avond worden gehouden. Op die momenten is de Kapelle weer even in dienst in zijn meest oorspronkelijke vorm: kloosterkapel.

Sinds 2012 is de Kapelle eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er is een plaatselijke Commissie die er diverse activiteiten ontplooit. Het meest in het oog springend zijn de oecumenische viering met pinsteren en de diensten en concerten rondom kerst.

Als u de Kapelle een keer wilt huren, kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Er is een klein historische beschrijving beschikbaar in zowel een papieren- ( € 15,- 32 pagina’s in full-color) als een digitale versie. U kunt deze bestellen bij onderstaand contactpersoon.

Contactpersoon: Janke van der Veen: jankevanderveen@gmail.com

Leden plaatselijke commissie:
Attie Mulder
Marjan Haarsma
Janke van der Veen (contactpersoon)
Suzanne Donker (secretaris en penningmeester)
Gerben van der Veen (voorz.)
Marinus Boersma (technische dienst)
Nico Sikkes (technische dienst)
Sieger Mulder

Agenda:

Op 18 dec. om 19.30 is er een Adventsdienst met voorganger ds. J. v.d. Veen. Een combo o.l.v. Martijn Mijnster komt spelen en verzorgd de samenzang. De voorbereidingscommissie probeert er weer een mooie dienst, waarin kinderen ook een rol zullen spelen, van te maken. En uiteraard ontbreekt de warme chocolademelk ook niet.

24 dec. Krystnacht in De Kapelle.

Voor velen die in en rond Haskerdijken wonen, is ’Krystnacht yn de Kapelle’ een begrip. Ook op kerstavond 2016 is er weer twee keer een ‘Festival of Lessons and Carols’ in het smûke tsjerkje. Traditiegetrouw betekent dat een warm welkom met glühwein of chocolademelk, koorzang, bijbellezingen en het meezingen met een aantal bekende carols.

Elk jaar op kerstavond verlichten vele lantaarntjes het boerenweggetje naar de Kapelle van Haskerdijken. Zoals gewoonlijk is er twee keer gelegenheid om de ‘Lessons and Carols’ bij te wonen: om half acht en om half tien. De meeste mensen reserveren weken van te voren al een plekje in het kerkje via de website van Collegium Vocale Fryslân (CVF). En dat is zeker aan te raden, want de ruimte is beperkt!

Tijdens ‘Krystnacht yn de Kapelle’ zingt een projectkoor van CVF bekende en minder bekende carols en twee Ave Motetten. Verder krijgt deze Krystnacht een extra bijzonder tintje, doorat een gedeelte van ‘De lêste dagen fan it jier’ op het programma staat. Dit is een nieuwe compositie van Gerben van der Veen. Hij is niet alleen inwoner van Haskerdijken, maar ook artistiek leider van Collegium Vocale Fryslân (CVF), dirigent én componist.

De muziek krijgt nóg meer glans door de mooie sopraanstem van Christy Luth, het harpspel van Nienke van Leijden en Jan de Jong op harmonium.

Het belooft weer een sfeervolle Krystnacht yn de Kapelle te worden en u bent daarbij van harte welkom!

Zaterdag 24 december, 19.30 en 21.30 u.
Kapelle van Haskerdijken, Kapellewei 6, Haskerdijken

Projectkoor Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen
Sopraan, Christy Luth
Nienke van Leijden, harp
Jan de Jong, harmonium

Entree gratis; collecte bij uitgang. Wel graag reserveren via www.collegiumvocalefryslan.nl of tel. 0513 671401

31 dec. om 19.30 uur. Voorganger is dan ds. P. de Buck.

Vespers 2017
30 april
25 juni
27 augustus
17 september

De Kapelle op Facebook; DeKapelleHaskerdijken.

Naast de activiteiten die de plaatselijke commissie organiseert in De Kapelle is het ook mogelijk voor anderen om De Kapelle te huren. Voor prijzen en informatie of boekingen kunt u terecht bij Janke v.d. Veen
jankevanderveen@gmail.com

Uiteraard kunt u ook nog steeds Vriend van De Kapelle worden.
Inlichtingen Vrienden van: suzannedonker@home.nl

U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. NL23RABO0149134037 t.n.v. plaatselijke commissie Kapelle Haskerdijken o.v.v. Vrienden van De Kapelle. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft een culturele ANBI-status