Toneelvereniging Fryslân

 

De toneel vereniging de Fryslan is een groep mensen die amateur toneel beoefenen met veel plezier.

In 2018 zal er in maart weer een optreden verzorgd worden, de eerste voorbereidingen zijn al getroffen.

Als het u leuk lijkt om eens mee te doen, dan kunt u zich wenden tot het contactpersoon Siepie Hoekstra. Maar u bent ook van harte welkom op de oefenavond om eens de sfeer te proeven, er wordt in 2018 op dinsdagavond geoefend.

 

P3294436