Toneelvereniging Fryslân

De toneelvereniging Fryslân is een vereniging die er naar streeft om elk jaar een optreden in het Dorpshuis te verzorgen. De vereniging heeft een lange historie, voor de tweede wereldoorlog waren er al opvoeringen.

In 2015 zal er in maart weer een optreden verzorgd worden, de eerste voorbereidingen zijn al getroffen.

Als het u leuk lijkt om mee te doen, dan kunt u zich wenden tot het contactpersoon Siepie Hoekstra. De oefenavonden zijn wisselend.

 

P3294436

P3294530