Wêz Warber

Vrouwenvereniging Wez Warber bestaat 50 jaar en is een onafhankelijke vereniging en is toegankelijk voor iedere vrouw uit de dorpen. Momenteel zijn er 23 leden in de leeftijd van 40 tot 85 jaar.

Eenmaal in de veertien dagen komen de vrouwen bij elkaar op woensdagavond in de bovenzaal van het Dorpshuis. Af en toe wordt er een uitstapje gemaakt en 1 x per jaar gaat de groep met elkaar op reis. Eén keer in de 2 jaar wordt er een bazaar gehouden van handwerken, ingebrachte spullen, spelletjes, enz. Er is dan ook een verloting en een rad van Avontuur. De opbrengst komt ten goede aan de school in ons dorp.

De contributie bedraagt voor het hele seizoen € 56,- (14 x €4,00) dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee met een stukje koek. Voor het reisje wordt gespaard of apart betaald.

Er is een zeer gevarieerd programma, voor elk wat wils, heeft u interesse, kom een avond langs of bel voor meer informatie met het bestuur.

Oproep: Help de vrouwenvereniging te laten voortbestaan door lid te worden.

In het bestuur schrokken wij eigenlijk allemaal toen mevr. Visser zei: “ik moet er mee ophouden, ik stap er uit”. We hebben nog geprobeerd om haar op andere gedachten te brengen, maar ze zei letterlijk: “Nee, ik vind het moeilijk, maar ik hou mijn pootje stijf, ik moet er mee stoppen”. En natuurlijk het is begrijpelijk. Want wat heeft ze al lang in het bestuur gezeten en wat is ze al lang voorzitter van Wêz Warber. Op 13 mrt. 1968 is ze in het bestuur gekozen. 42 jaar geleden dus. Op 28 okt. 1981 werd onze toenmalige voorzitter, mevr. Van der Laan, ziek en werd ze plaatsvervangend voorzitter. Op 6 nov. 1981 moest ze direct maar even de Bazaar regelen en openen. Dit was destijds in het kerkje Bethel aan de Dorpsstraat. Na het afscheid van mevr. Van der Laan werd Fim Visser op 24 mrt. 1982 dan ook als voorzitter gekozen. Fim Visser is dus al 28 jaar lang onze voorzitter geweest. Ze heeft 15 x als voorzitter de Bazaar georganiseerd en geopend. En dat heeft ze goed gedaan! Ik kan met een gerust hart zeggen, er is niemand geweest, die zoveel voor de Vrouwenvereniging heeft gedaan als zij. Ik zou al die sokken, truien, sjaals en andere handwerken wel eens op een hoop willen zien, die zij zo door al die jaren heen voor de Bazaar gemaakt heeft. Het zal even wennen zijn, want de laatste jaren was de Vrouwenvereniging Fim Visser, en Fim Visser was de Vrouwenvereniging. Als waardering voor de goede samenwerking binnen het bestuur, maar ook voor alles wat zij in al die jaren voor Wêz Warber heeft gedaan, hebben wij uit naam van alle leden haar een cadeau aangeboden: een fraai Theepakket met daarin een dubbelwandige theepot en bijbehorend lepeldoosje met inscriptie, waarin ze haar jubileumlepeltjes kan bewaren. Een mooie bos bloemen hoorde daar natuurlijk ook nog bij. Bedankt Fim Visser voor de goede samenwerking met de andere bestuursleden en voor alles wat je voor de Vrouwenvereniging hebt gedaan.

Anneke Friso secr.

Namens het bestuur van Wêz Warber,

 

Trees v.d. Veen – voorzitter
Tolvepaed 21
8468 Haskerdijken
tel. 671085

Anneke Friso – secretaris
Dorpsstraat 2
8468 BA Haskerdijken
tel. 671588

Antje v. d. Wal – penningmeester
Leeuwarderstraatweg 221
8469 AA Nieuwebrug
tel. 671777

Anneke Drost
Dorpsstraat 26
8468 BB Haskerdijken
tel. 671358

Annie Keekstra
Deelspaad 2
8468 BK Haskerdijken
tel. 671605