It Deelshûs

dorpshuis_logo

Het dorpshuis “It Deelshûs” is officieel geopend op 17 juni 1983 en staat inmiddels meer dan 30 jaar in onze dorpsgemeenschap. Het sociale leven heeft zich voor die datum op meerdere plaatsen in het dorp afgespeeld.

Plaatselijk Belang heeft zich jaren ingespannen bij de gemeente Haskerland om geld beschikbaar te krijgen om een multifunctioneel dorpshuis te bouwen. Uiteindelijk is het gelukt om It Deelshûs te stichten en is er al een nieuwe uitgebreide verbouwing noodzakelijk gebleken.

Het dorpshuis is de spil voor het sociale leven in het dorp. Hier vinden de plaatselijke verenigingen onderdak voor hun clubavonden en het is de thuisbasis voor de sportclub SIM.

Het dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers , er is een schoonmaakploeg van ongeveer 30 mensen en een ploeg van ongeveer 25 barvrijwilligers. Ook het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het beheer wordt uitgevoerd door Jeltsje Stoter en Hilda Bos. Zij krijgen hiervoor een kleine vergoeding maar die weegt niet op tegen de tijd die zij besteden aan het reilen en zeilen van het dorpshuis. Dankzij de tomeloze inzet van al deze mensen kunnen de kosten laag gehouden worden en blijft het exploiteren mogelijk.

Het dorpshuis is ook erg geschikt voor bruiloften, partijen, vergaderingen, koffietafels, enz. Hiervoor kan met contact opnemen met de beheerster Jeltje Stoter.

In de dorpskranten van de afgelopen jaren zijn steeds artikelen geplaatst door Jan Rijkes over alle perikelen waarmee de bouw van een multi functioneel dorpshuis te maken krijgt. Een fotoserie van die tijd en de latere verbouwing komen dan ook beschikbaar op deze website.

De Stichting “It Deelshûs” wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur :

  1. Mensen uit de verenigingen/instellingen uit onze dorpen. Iedere vereniging of instelling wijst een lid aan die in het AB wordt benoemd.
  2. In het AB kunnen ook leden op persoonlijke titel worden benoemd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 leden, die uit het AB gekozen worden.

 It Deelshûs weer helemaal “up to date”!
In 2010 en 2011 is het dorpshuis weer vernieuwd , de keuken is een stuk groter geworden dankzij een nieuwe aanbouw. Eind 2011 was de verbouwing helemaal klaar en wat is er veel werk verzet door vele vrijwilligers!!

Uitbreiding van de keuken, vernieuwen van de douches, aanpakken van oude leidingen en riolering, verzakte bestrating is opnieuw bestraat, nieuwe HR ketels geplaatst, veel extra onderhoud, de zalen boven zijn opgeknapt en de bar heeft een gehele metamorfose ondergaan. Zonder de enorme inzet van de beide dames van het toenmalige beheer Klaske de Groot en Mathilde Schaap en hun partners hadden we dit prachtige resultaat niet bereikt.

Zaal ruimte, vergaderkamer, bedrijfsruimte, bar, keuken en catering
In het Dorpshuis is er voldoende ruimte voor allerlei activiteiten, mocht u iemand weten die een ruimte zoekt bijv. voor het geven van trainingen, het organiseren van een bijeenkomst of een volledig verzorgd feest.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden tegen zeer scherpe tarieven!

Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen via e-mail:

j-stoter@home.nl         of via 06-48828450

Verenigingsleven
Het actieve verenigingsleven in het dorpshuis is te danken aan de vele vrijwilligers, die altijd klaar staan om er een gezellige avond van te maken. Het dorpshuis draait op vrijwilligers en die zijn er nooit teveel.

Wilt u de sfeer proeven van het verenigingsleven in het dorpshuis op de door u gekozen dagen, dat kan! Ook staat er als dank voor uw tijd en inzet aan het eind van het jaar en aan het eind van het seizoen nog een bescheiden attentie tegenover.

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger kunt u op de door u aangegeven dagen worden gevraagd om een middag of avondje mee te helpen om koffie te schenken en bar- werkzaamheden uit te voeren, dit in een geheel informele en gezellige sfeer samen met andere vrijwilligers.

In het begin van elk seizoen wordt er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om alle vrijwilligers te informeren over de activiteiten van het komende seizoen en ook de vrijwilligers allemaal samen te brengen om hun ervaringen te delen. Ook kan de vrijwilliger zijn/haar mening geven of wat er volgens hem of haar wel en niet goed gaat. Al deze informatie zal worden meegenomen in de bestuursvergadering dus de mening van de vrijwilliger telt mee!

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Jeltje Stoter email j-stoter@home.nl of bel 06-48828450