Dorpskrant

De Brêge is de dorpskrant van Haskerdijken en Nieuwebrug.

De dorpskrant is opgericht in november 1985 en wordt gratis huis aan huis verspreid.
Het doel van de krant is de inwoners van de beide dorpen op de hoogte te brengen van het nieuws in het algemeen en van de verenigingen en organisaties in het bijzonder.
De Brêge heeft vaste rubrieken en veel bijdragen van dorpsgenoten. De krant verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van ruim 400 exemplaren.

De dorpskrant is onafhankelijk en wordt financieel mogelijk gemaakt door de adverteerders en giften van derden. De lay-out wordt verzorgd door de redactie en het drukwerk wordt verzorgd door WM Veenstra.

De redactie bestaat uit de volgende personen:
Jellie Aarsen, Betty Pool, Marijke Heino en Annet Visser.

Dorpskrant De Brêge heeft een eigen emailadres:
de.brege@gmail.com

Inleverdata
Ongeveer twee weken voordat de nieuwe dorpskrant verschijnt, kunt u een kopy aanleveren. De inleverdata zijn als volgt:

Verschijningsdatum: midden december, inleveren kopy uiterlijk 29 november 2016;
Verschijningsdatum: midden februari, inleveren kopy uiterlijk 5 februari 2017;
Verschijningsdatum: eind april, inleveren kopy uiterlijk 9 april 2017;
Verschijningsdatum: eind juni, inleveren kopy uiterlijk 11 juni 2017.

Website
De redactie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de website. Wilt u wat op de website plaatsen, stuurt u dan een mailtje naar het volgende emailadres:
website@haskerdijken-nieuwebrug.nl

Nieuws bedoelt voor de website is niet gebonden aan de verschijningsdatum, u kunt uw bijdrage op elk gewenst moment insturen.

Digitale dorpskrant
U kunt de laatste dorpskranten nu ook digitaal bekijken. In de rechter kolom vind u een lijst met de laatste edities. Klik op de link om de gewenste dorpskrant te downloaden.

Let op, een dorpskrant is een PDF bestand en is ongeveer 10 mb groot. Bij een langzame internetverbinding kan het even duren voordat het bestand is geladen.


Foto’s dorpsfeest 2015

Posted on Sep 30th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Op 18, 19 en 20 september werd het jaarlijkse dorpsfeest weer gevierd. Tijdens het dorpsfeest zijn er foto's gemaakt. Deze kunt u vinden op de…

Continue Reading

Nieuwsbrief Windpark Heerenveen Nee nr. 12

Posted on Feb 22nd, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Nieuwsbrief nummer 12 van de actiegroep Windpark Heerenveen Nee! Klik hier om de nieuwsbrief te…

Continue Reading

Nieuwsbrief Windpark Heerenveen nr. 11

Posted on Jan 14th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Het laatste nieuws rondom het Windpark Heerenveen vind u in de nieuwsbrief van de Regiogroep WindparkHeerenveenNee. Klik hier om de laatste…

Continue Reading

Vorderingen website

Posted on Dec 4th, 2014 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Zoals u in de dorpskrant heeft kunnen lezen staat er sinds een aantal weken een nieuwe website online. De inhoud van deze website is voornamelijk…

Continue Reading