Dorpskrant en Website

“De Brêge” is de dorpskrant van Haskerdijken en Nieuwebrug.

De dorpskrant is opgericht in november 1985 en wordt gratis huis aan huis verspreid.
Het doel van de krant is de inwoners van de beide dorpen op de hoogte te brengen van het nieuws in het algemeen en van de verenigingen en organisaties in het bijzonder.
De Brêge heeft vaste rubrieken en veel bijdragen van dorpsgenoten. De krant verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van ruim 400 exemplaren.

De dorpskrant is onafhankelijk en wordt financieel mogelijk gemaakt door de adverteerders en giften van derden. De lay-out wordt verzorgd door de redactie en het drukwerk wordt verzorgd door RiMaCo druk en print.

De redactie bestaat uit de volgende personen:
Jellie Aarsen, Betty Pool, Marijke Heino en Janneke van der Meulen

Dorpskrant De Brêge heeft een eigen emailadres:
de.brege@gmail.com

Inleverdata
Ongeveer twee weken voordat de nieuwe dorpskrant verschijnt kunt u kopij aanleveren,  bij voorkeur in een Word-bestand. De inleverdata zijn als volgt:

Verschijningsdatum:  Februari, inleveren kopij uiterlijk  28 januari 2018
Verschijningsdatum:  April,  inleveren kopij uiterlijk 8 april 2018
Verschijningsdatum: Juli , inleveren kopij uiterlijk 24 juni 2018

Adverteren in de dorpskrant                                                                                                                            voor het plaatsen van een advertentie  en de tarieven hiervan kunt u contact opnemen met Jellie Aarsen 0513-671418 of een e-mail sturen naar de.brege@gmail.com      

Website
Siepie Hoekstra, Betty Pool, Mark Veenstra en Rixt de Jong hebben de handen ineen geslagen om de site een frissere aanblik te geven en het achterstallige onderhoud aan te pakken.  Siepie en Betty gaan zich vooral bezig houden met het redactionele stuk. Mark en Rixt helpen bij het up-to-date maken van de site en hebben zich bereid getoond om ook het beheer hiervan op zich te nemen.

Wilt u wat op de website plaatsen neem dan contact op met de redactie hiervan : Siepie  Hoekstra 06-52128874 of Betty Pool 06-14665495. U kunt ook een e-mail sturen de.brege@gmail.com  Aankondigingen van  activiteiten in de dorpskrant worden ook op de website geplaatst!

Om de website echter helemaal bij te kunnen werken is er wel een vraag aan de verschillende verenigingen en organisaties in de dorpen: kijk even of de informatie op de site nog actueel is. Zo niet, dan kunt u een document naar de website sturen, wat de bestaande tekst kan vervangen.

Digitale dorpskrant nog in bewerking 
U kunt de laatste dorpskranten nu ook digitaal bekijken. In de rechter kolom vind u een lijst met de laatste edities. Klik op de link om de gewenste dorpskrant te downloaden.

Let op, een dorpskrant is een PDF bestand en is ongeveer 10 mb groot. Bij een langzame internetverbinding kan het even duren voordat het bestand is geladen.


Foto’s dorpsfeest 2015

Posted on Sep 30th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Op 18, 19 en 20 september werd het jaarlijkse dorpsfeest weer gevierd. Tijdens het dorpsfeest zijn er foto's gemaakt. Deze kunt u vinden op de…

Continue Reading

Nieuwsbrief Windpark Heerenveen Nee nr. 12

Posted on Feb 22nd, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Nieuwsbrief nummer 12 van de actiegroep Windpark Heerenveen Nee! Klik hier om de nieuwsbrief te…

Continue Reading

Nieuwsbrief Windpark Heerenveen nr. 11

Posted on Jan 14th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Het laatste nieuws rondom het Windpark Heerenveen vind u in de nieuwsbrief van de Regiogroep WindparkHeerenveenNee. Klik hier om de laatste…

Continue Reading

Vorderingen website

Posted on Dec 4th, 2014 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Zoals u in de dorpskrant heeft kunnen lezen staat er sinds een aantal weken een nieuwe website online. De inhoud van deze website is voornamelijk…

Continue Reading