Dorpshulp

In 1992 is Dorpshulp opgericht door een aantal inwoners, omdat er zorgen waren over de toekomst. Voorzieningen verdwenen en de oudere bewoners vroegen zich af of ze tot op hoge leeftijd wel in het dorp en in hun eigen huis konden blijven wonen.

Dorpshulp bestaat uit 6 mensen die vanaf het begin professionele ondersteuning kregen vanuit MIKS welzijn uit Joure. Sinds 1 januari 2014, na de gemeentelijke herindeling met Heerenveen, kan Dorpshulp een beroep doen op ondersteuning van een meitinker.

Dorpshulp komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om allerlei zaken rond het wonen in het dorp en de ouderen te bespreken.

Dorpshulp was in het begin voor de ouderen, maar nu richt zij zich op alle inwoners.

Voor vragen betreffende wonen, boodschappen doen, medicatie halen, vervoer, thuiszorg etc. probeert Dorpshulp samen met de oudere of familielid te kijken naar ideeën of oplossingen.

Verdere activiteiten van Dorpshulp zijn:

Alle 60+ers, waarvan de gegevens bekend zijn, krijgen een speciale verjaardagskaart in de bus. Deze kaarten worden door bewoners van Kensoor (een woon-werkvoorziening in Nieuwebrug) rondgebracht.

De 75+ers, waarvan de gegevens bekend zijn, worden 1 tot 2 keer per jaar door één van de dorpshulpleden bezocht.

De mensen van Kensoor zorgen bij sneeuw en gladheid voor het schoonhouden van de stoepjes/paadjes bij de ouderen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Elke eerste donderdag van de maand is er een koffiemiddag in het dorpshuis. Dan is er vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan, een spelletje te doen of te biljarten. Iedereen, jong en oud, is welkom op deze middagen.

Tijdens deze koffiemiddagen is er ook ‘het Lytse putsjes by de kofje-projekt’. Heeft iemand iets wat stuk is en nog wel gerepareerd kan worden, dan kan dit die middag ingebracht en misschien gerepareerd worden.

Dorpshulp organiseert activiteiten om het contact tussen ouderen en kinderen van de basisschool te bevorderen en ook een winter- of voorjaarsbuffet voor de 50+ers om de onderlinge contacten te versterken, ontbreekt niet.

In 2011 heeft Dorpshulp de Movisie diversiteitsprijs gewonnen. Een korte film hierover geeft een goede indruk over het werk dat Dorpshulp doet. Bekijk het filmpje hier: http://youtu.be/nlPX_XujtPM

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande dorpshulpleden, of u kunt informeren bij de beheerder van het dorpshuis.

Hans Aupers, voorzitter,tel.: 435665
Marinus Boersma, penningmeester, tel.: 671395
Anita Lenos, secretariaat, tel.: 671516
Marjan Haarsma, tel.: 671211
Hermien Vlieg, tel.:671771
Marion Wind, tel.:06-29238366

Jaarverslag Dorpshulp Haskerdijken – Nieuwebrug.
Jaar april 2018 tot april 2019.
Bestuursleden: Hans Aupers – voorzitter
Marinus Boersma – penningmeester
Anita Lenos – secretariaat
Marjan Haarsma – bestuurslid
Hermien Vlieg – bestuurslid
Marion Wind – bestuurslid

Zoals elk jaar organiseren wij elke eerste donderdag van de maand een koffie inloop in het dorpshuis. In april gaan we altijd koffiedrinken op de Lier bij woon- en dagbesteding Kensoor, zij delen al een aantal jaren de kosten die we maken voor het organiseren van de koffiemiddagen, waarvoor dank!
“Lytse putsjes by de kofje” is een initiatief welke we vorig jaar in het leven hebben geroepen maar waar helaas amper of geen gebruik van wordt gemaakt.
Elk van de bestuursleden is op bezoek geweest bij een aantal inwoners van het dorp, soms een kennismaking of gewoon even een praatje en daarbij informatie over wat we als dorpshulp zouden kunnen betekenen voor de betreffende inwoner.
Ook dit jaar hebben we de ouderen in onze dorpen een kleine kerstattentie kunnen geven in de vorm van een heerlijke roomboter- banketstaaf met een leuke kerstgroet.
We zijn het afgelopen jaar weer actief geweest voor (met name) de ouderen van onze dorpen. We overleggen met de Meitinker van de gemeente en proberen onze inwoners met raad en daad bij te staan, of het nu gaat om een klusje in huis of tuin, een ritje naar de dokter, advies of bemiddeling, we proberen hiermee de leefbaarheid in onze dorpen voor de oudere inwoners op peil te houden.
We hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkagent en hier zal nog een vervolg op komen (waarover later meer).
Vorig najaar hebben we geen buffet georganiseerd vanwege het DoDo spektakel maar we zijn nu druk bezig met de voorbereiding van het voorjaarsbuffet. We hopen op een grote opkomst, iedereen is welkom!
Dorpshulp Haskerdijken- Nieuwebrug zal zich ook komend jaar weer inzetten voor de inwoners van de beide dorpen.