Dorpshulp

In 1992 is Dorpshulp opgericht door een aantal inwoners, omdat er zorgen waren over de toekomst. Voorzieningen verdwenen en de oudere bewoners vroegen zich af of ze tot op hoge leeftijd wel in het dorp en in hun eigen huis konden blijven wonen.

Dorpshulp bestaat uit 6 mensen die vanaf het begin professionele ondersteuning kregen vanuit MIKS welzijn uit Joure. Sinds 1 januari 2014, na de gemeentelijke herindeling met Heerenveen, kan Dorpshulp een beroep doen op ondersteuning van een meitinker.

Dorpshulp komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om allerlei zaken rond het wonen in het dorp en de ouderen te bespreken.

Dorpshulp was in het begin voor de ouderen, maar nu richt zij zich op alle inwoners.

Voor vragen betreffende wonen, boodschappen doen, medicatie halen, vervoer, thuiszorg etc. probeert Dorpshulp samen met de oudere of familielid te kijken naar ideeën of oplossingen.

Verdere activiteiten van Dorpshulp zijn:

Alle 60+ers, waarvan de gegevens bekend zijn, krijgen een speciale verjaardagskaart in de bus. Deze kaarten worden door bewoners van Kensoor (een woon-werkvoorziening in Nieuwebrug) rondgebracht.

De 75+ers, waarvan de gegevens bekend zijn, worden 1 tot 2 keer per jaar door één van de dorpshulpleden bezocht.

De mensen van Kensoor zorgen bij sneeuw en gladheid voor het schoonhouden van de stoepjes/paadjes bij de ouderen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Elke eerste donderdag van de maand is er een koffiemiddag in het dorpshuis. Dan is er vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan, een spelletje te doen of te biljarten. Iedereen, jong en oud, is welkom op deze middagen.

Tijdens deze koffiemiddagen is er ook ‘het Lytse putsjes by de kofje-projekt’. Heeft iemand iets wat stuk is en nog wel gerepareerd kan worden, dan kan dit die middag ingebracht en misschien gerepareerd worden.

Dorpshulp organiseert activiteiten om het contact tussen ouderen en kinderen van de basisschool te bevorderen en ook een winter- of voorjaarsbuffet voor de 50+ers om de onderlinge contacten te versterken, ontbreekt niet.

In 2011 heeft Dorpshulp de Movisie diversiteitsprijs gewonnen. Een korte film hierover geeft een goede indruk over het werk dat Dorpshulp doet. Bekijk het filmpje hier: http://youtu.be/nlPX_XujtPM

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande dorpshulpleden, of u kunt informeren bij de beheerder van het dorpshuis.

Libbe Zandberg, voorzitter, tel.: 671426
Marinus Boersma, penningmeester, tel.: 671395
Anita Lenos, secretariaat, tel.: 671516
Hans Aupers, tel.: 435665
Gerda Ferwerda, tel.: 671449
Marjan Haarsma, tel.: 671211