Oecumenische werkgroep

De Oecumenische werkgroep Haskerdijken-Nieuwebrug verzorgt jaarlijks een Pinksterdienst en een dorpsfeestdienst. De kerkdiensten hebben een laagdrempelig karakter en iedereen is welkom.

De Pinksterdienst wordt altijd gehouden op eerste Pinksterdag om 19:30 uur in de Kapelle. De dorpsfeestdienst is altijd op de zondagochtend tijdens het dorpsfeest, in het dorpshuis. Hier beginnen we met koffie om 10:30 uur en de dienst begint om 11:00 uur

Oecumenisch is een samenwerkingsverband tussen verschillende christelijke kerkgenootschappen.
De werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de PKN te Heerenveen.

De werkgroep bestaat uit:
Greet Bakker, Marjan Haarsma, Hermien Vlieg, Marinus Boersma, Ruurd Huizinga, Nico Sikkes en Marije van der Meulen.

Contactpersoon:
Marjan Haarsma
tel: 0513-671211


Kerstdienst in de Kapelle

Posted on Dec 14th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Continue Reading

Dorpsfeest dienst

Posted on Sep 7th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Als onderdeel van het dorpsfeest, organiseert de Oecumenische Werkgroep op 20 september weer een dienst. Deze keer een dienst waarvoor Gospelgroep…

Continue Reading

Kerst rondom de Kapelle

Posted on Jan 11th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Zondagavond 21 december hebben we in een goedbezochte Kapelle kerst gevierd. Het was nog geen kerst, maar 4e advent dus daar begonnen we ook in het…

Continue Reading

Kerst rondom de Kapelle

Posted on Nov 23rd, 2014 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Uitnodiging Vorig jaar hebben we een prachtige Kerstwandeltocht met u gemaakt. Dit jaar gaan we graag opnieuw met u op zoek naar de stal. Met…

Continue Reading