Dodo pad

In samenwerking met Dorpsbelang, Staatsbos­beheer, Landschapsbeheer, Kensoor en de bewoners van Haskerdijken-Nieuwebrug is er vanaf najaar 2011 gewerkt aan de realisatie van het Dodopaad. Een wandelpad dat op 17 juli 2012 samen met de bewoners van de beide dorpen is geopend.

De reis 2018, één van de projecten die in het voortraject van Culturele Hoofdstad 2018 van start is gegaan, heeft Kees Botman en Pieter Stellingwerf van BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) gevraagd om met de bewoners van Haskerdijken-Nieuwebrug in gesprek te gaan en te kijken wat er in de dorpen leeft en speelt. Er was veel onrust door een naderende gemeentelijke herindeling. Er bleek veel behoefte aan verbinding en beweging. Letterlijk omdat de dorpen liggen ingeklemd tussen snelweg, kanaal en spoor, maar ook in figuurlijke zin. De realisatie van het Dodopaad heeft veel bewerkstelligd in de dorpen. Kensoor heeft het leeuwendeel van de aanleg voor haar rekening genomen. Dorpsbewoners hebben meegewerkt op een aantal vrijwilligersdagen. Kunstenares Tineke Fisscher heeft een kunstwerk ontworpen en gemaakt, hierbij zijn leerlingen van groep 8 van basisschool “it fiifde sté” betrokken. Een initiatief en een resultaat om als dorpen supertrots op te zijn.

Dodo van Haske is de eigenlijke grondlegger van het dorp. Na zijn dood in 1231 wordt er ter ere van hem een klooster gesticht, het Haskerconvent of Maria’s Rozendal genaamd.

Met de aanleg van het Dodopaad is de grondlegger teruggebracht in het dorp. Vanuit de lucht (en straks op Google Earth) is het woord Dodo te lezen. Het Dodopaad maakt deel uit van “it Jabikspaad” een deel van de route van St. Jacobiparochie naar Santiago de Compastella.

dodo-paad