Plaatselijk Belang

De vereniging Plaatselijk Belang Haskerdijken-Nieuwebrug is in oktober 1900 opgericht en is er voor alle dorpsbewoners om de belangen te behartigen. Het bestuur streeft er naar om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en te vergroten. Hierbij valt te denken aan voorzieningen, maar ook het tegen gaan van bedreigingen. Een voorbeeld hiervan is het tegenhouden van de reststoffencentrale op De Wierde, samen met anderen.

Een aantal bestuursleden heeft daartoe zitting in de begeleidingscommissie van De Wierde en het omwonendenoverleg.

Jaarlijks in april is er een ledenvergadering waar ook vertegenwoordigers van de gemeenten Skasterlân en Heerenveen aanwezig zijn.

Het bestuur houdt verder toezicht op het speelveld en de gelden van CARS en is mede toezichthouder voor het Dodo-bos.

Bereikbaarheid bestuur:

Dirk Jonkman – tel. 671117

E-mail: plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl


JAARVERGADERING 2019

Jaarvergadering PBNH 2019 – Agenda en Notulen 2018

Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2018

Posted on Apr 18th, 2018 - By Mark Veenstra - 0 Comments

Op woensdag 18 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer gehouden. Bijgevoegd vind u de agenda voor de komende…

Continue Reading

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Posted on Apr 16th, 2017 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Op donderdag 20 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer gehouden. Bijgevoegd vind u de agenda voor de komende…

Continue Reading

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Posted on Apr 16th, 2016 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Op donderdag 21 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer gehouden. Bijgevoegd vind u de agenda voor de komende…

Continue Reading

Friese energiepremie 2016

Posted on Mar 2nd, 2016 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Ook in 2016 kan de Friese energiepremie nog aangevraagd worden. Er is nog € 3,5 mln in de pot. De aanvraagprocedure wordt in het nieuwe jaar sterk…

Continue Reading

AED

Posted on Dec 14th, 2015 - By Dorpskrant de Brege - 0 Comments

Sinds afgelopen jaar hangt er aan de muur van het dorpshuis een AED. Voor een doeltreffend gebruik van dit apparaat is er ook onderhoud nodig. Dat is…

Continue Reading