Uitnodiging Jaarvergadering PBNH 2019

Op dinsdag 16 april is de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken voor en met alle dorpsgenoten. Ook niet-leden zijn welkom. Na het gebruikelijk deel willen we een start maken met het vormen van een vernieuwde dorps- en omgevingsvisie. Met medewerking van gemeente Heerenveen en Caleidoscoop is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei zaken, die ons bezighouden op dit moment, maar ook in de toekomst. We gaan praten over 3 thema’s, te weten:

-Wonen

-Leefbaarheid en voorzieningen

-Natuur, landschap en omgeving

 

Graag zien we u bij de jaarvergadering van PBNH in It Deelshûs op 16 april a.s. om 19.30 uur.

De agenda en notulen van de vorige vergadering kunt u van www.Haskerdijken-Nieuwebrug.nl downloaden.

Himmeldei

I.v.m. de slechte weersvoorspellingen is besloten om de Himmeldei van zaterdag  16 maart te verplaatsen naar zaterdag 30 maart.

Graag zien we jullie om 10.00 bij het dorpshuis !!!

Ook meedoen? Je kunt je nog steeds via een e-mail opgeven bij Siepie Hoekstra

siepiehoekstra@ziggo.nl