AED

Sinds afgelopen jaar hangt er aan de muur van het dorpshuis een AED. Voor een doeltreffend gebruik van dit apparaat is er ook onderhoud nodig. Dat is geregeld!

Belangrijker: er zijn mensen nodig die dit apparaat (kunnen) bedienen in geval van nood. Die mensen moeten we kunnen bereiken. Dat kan via http://www.hartslagnu.nl/. Op deze site kun je je aanmelden als burgerhulpverlener.
Verder is er heldere informatie te vinden over hoe de site en de te downloaden app werkt. Kijk op: http://www.hartslagnu.nl/

Carbid schieten 2015

Donderdag 31 dec is het al weer zover,we schieten het oude jaar met carbid weg en verwelkomen het nieuwe jaar 2016. Het jaar is weer voorbij gevlogen en er is weer veel gebeurd, mooie dingen maar ook situaties waar we niet voor kiezen.
Maar laten we het er eens over hebben onder het genot van een borreltje, frisje en een hapje.
Dus wilen we jullie graag allemaal uitnodigen bij het tunneltje op donderdag 31 dec , we starten ongeveer 11 uur.

Graag zien we jullie dan allemaal, we kunnen iedereen weer van alles aanbieden omdat er vorig jaar veel gesponsord is in onze bus, dit is geheel vrijwillig maar hier kunnen we elk jaar weer mooi van genieten met z’n allen, dus tot 31 dec bij het carbid schieten.

Het carbidteam Haskerdijken Nieuwebrug
We hebben er weer zin in.

carbid2015

Krystnacht yn de Kapelle

Op kerstavond, donderdag 24 december is er traditiegetrouw een ‘Festival of Lessons and Carols’ in de Kapelle van Haskerdijken. Het thema is ‘In a manger’. Tijdens dit sfeervolle gebeuren zingt een projectkoor van Collegium Vocale Fryslân. Buiten de traditionele elementen, zoals lezingen en bekende carols, is er ook muziek van Bach en Händel te beluisteren.

Op Kerstavond in 1880, zo gaat het verhaal, organiseerde een bisschop in Cornwall een kerkdienst in een houten schuur. Dat deed hij om de mannen uit de cafés weg te houden. Dit was een groot succes en andere kerken namen dit idee over.
De officiële liturgie werd aangepast door gebeden en makkelijke liederen uit de volkstraditie (carols) toe te voegen. Deze traditie is ook buiten Engeland een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden.
Ook het ‘Festival of Lessons and Carols’ op 24 december is in deze traditie te plaatsen. Dit Festival geschiedt echter niet in een schuur, maar in de sfeervolle Kapelle van Haskerdijken.

Het thema is ‘In a manger’ (in de kribbe). Er wordt uit de bijbel gelezen, het publiek kan meezingen met bekende carols en een projectkoor zingt prachtig kerstrepertoire, waaronder  gedeelten uit de ‘Messiah’ van Händel en het ‘Weihnachtsoratorium’ van J.S. Bach.

U wacht een warm welkom met chocolademelk of glühwein!

24 december 19.30 uur en 21.30 uur
Kapelle van Haskerdijken, Kapelleweg 6, Haskerdijken
Projectkoor Collegium Vocale Fryslân
O.l.v. Gerben van der Veen
Jochem Schuurman – harmonium/piano
Welmoed van der Molen – sopraan
Aad Pronk en Janke van der Veen – lezingen

Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

I.v.m. de beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk: via www.collegiumvocalefryslan.nl.

kapelle_yn_de_snie

Concert ‘Een gevoelige snaar’ in Kapelle van Haskerdijken

Op zondag 15 november zingt een sextet van Collegium Vocale Fryslân in de Kapelle van Haskerdijken. Dit concert, genaamd ‘Een gevoelige snaar’, staat in het teken van muziek van Jurriaan Andriessen en Engelse koormuziek uit zijn tijd. 

Het concert is een zogenaamd ‘Festoenconcert’. Dit zijn concerten in sfeervolle, Friese kerken waar mooie koormuziek te beluisteren valt en waar jong talent voor de instrumentale intermezzi zorgt. Op 15 november zijn dat Wytske Holtrop op cello en Miriam de Groot op fluit. Lees verder Concert ‘Een gevoelige snaar’ in Kapelle van Haskerdijken

Welstandsnota 2016 ter inzage in het dorpshuis

Welstandsnota 2016 m.i.v. 10/9 gedurende 6 weken ter inzage in het dorpshuis

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u als vertegenwoordiger van plaatselijk belang Haskerdijken-Nieuwebrug, er op wijzen dat een nieuwe welstandsnota die betrekking heeft op uw omgeving, ter inzage ligt. De Welstandsnota 2016 is gemaakt in het kader van harmonisatie van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid, naar aanleiding van de gemeentelijke fusie in 2014.

Bijgaand vind u de publicatie in het gemeenteblad. [klik hier]

Lees verder Welstandsnota 2016 ter inzage in het dorpshuis

Notitie Windinitiatief Heerenveen

Geachte besturen van Plaatselijk Belang, Dorpsbelangen en Wijken,

Met bijgaande notitie informeren wij u graag over de stand van zaken van het Windinitiatief Heerenveen.

Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan binnen uw dorpen en wijken bekendheid wilt geven bijv. via uw websites.

Deze notitie zullen wij ook naar de gemeente sturen. Mocht een en ander nog vragen oproepen dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

namens de Initiatiefgroep,

Dirk van den Berg, woordvoerder.

[Klik hier om de notitie te openen]