Categorie archief: Plaatselijk Belang

Friese energiepremie 2016

Ook in 2016 kan de Friese energiepremie nog aangevraagd worden. Er is nog € 3,5 mln in de pot.
De aanvraagprocedure wordt in het nieuwe jaar sterk vereenvoudigd (maar wijzigt wel essentieel): Vanaf 4 januari 2016 is een getekende offerte of opdrachtverlening nodig bij de aanvraag van de subsidie. Wanneer de aanvraag positief beoordeeld is, ontvangt de aanvrager het subsidiebedrag direct.

Kijk voor meer informatie op de volgende website: http://www.snn.eu/friese-energiepremie2016/

Lees verder Friese energiepremie 2016

AED

Sinds afgelopen jaar hangt er aan de muur van het dorpshuis een AED. Voor een doeltreffend gebruik van dit apparaat is er ook onderhoud nodig. Dat is geregeld!

Belangrijker: er zijn mensen nodig die dit apparaat (kunnen) bedienen in geval van nood. Die mensen moeten we kunnen bereiken. Dat kan via http://www.hartslagnu.nl/. Op deze site kun je je aanmelden als burgerhulpverlener.
Verder is er heldere informatie te vinden over hoe de site en de te downloaden app werkt. Kijk op: http://www.hartslagnu.nl/

Welstandsnota 2016 ter inzage in het dorpshuis

Welstandsnota 2016 m.i.v. 10/9 gedurende 6 weken ter inzage in het dorpshuis

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u als vertegenwoordiger van plaatselijk belang Haskerdijken-Nieuwebrug, er op wijzen dat een nieuwe welstandsnota die betrekking heeft op uw omgeving, ter inzage ligt. De Welstandsnota 2016 is gemaakt in het kader van harmonisatie van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid, naar aanleiding van de gemeentelijke fusie in 2014.

Bijgaand vind u de publicatie in het gemeenteblad. [klik hier]

Lees verder Welstandsnota 2016 ter inzage in het dorpshuis

Notitie Windinitiatief Heerenveen

Geachte besturen van Plaatselijk Belang, Dorpsbelangen en Wijken,

Met bijgaande notitie informeren wij u graag over de stand van zaken van het Windinitiatief Heerenveen.

Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan binnen uw dorpen en wijken bekendheid wilt geven bijv. via uw websites.

Deze notitie zullen wij ook naar de gemeente sturen. Mocht een en ander nog vragen oproepen dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

namens de Initiatiefgroep,

Dirk van den Berg, woordvoerder.

[Klik hier om de notitie te openen]

Presentatie verkeerssituatie

Geachte dorpsgenoten,

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang heeft onze wethouder Hans Broekhuizen een mondelinge presentatie gegeven omtrent de verkeerssituatie in onze dorpen. Helaas kon hij die presentatie niet ondersteunen met beelden, aangezien de beamer dienst weigerde.

In het pdf-document, dat u vanaf deze site kunt downloaden, kunt u de situatie bekijken. Eventuele reacties graag naar Plaatselijk Belang. Zoals afgesproken tijdens de vergadering zullen we ook nog een raadpleging doen om te peilen hoe u met elkaar denkt over de plannen en wat de uiteindelijke voorkeur van de bewoners is.

Klik hier om het pdf-document te downloaden.

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Jaarvergadering PBHN 2015

Geachte dorpsgenoten en andere belangstellenden,

Op donderdag 23 april aanstaande houdt Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken haar algemene ledenvergadering. Leden, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
De agenda, notulen van de jaarvergadering van 2014 en jaarverslagen kunt u van deze site downloaden door onderstaande link aan te klikken en het pdf-document te downloaden. U heeft daarvoor Acrobat Reader nodig.
Vervolgens kunt u het hele document of alleen gewenste pagina’s printen. We hopen zoveel mogelijk leden te verwelkomen bij de jaarvergadering.

Tot donderdag 23 april. Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis in Haskerdijken.

Het bestuur

Klik hier om het document te downloaden