Welstandsnota 2016 ter inzage in het dorpshuis

Welstandsnota 2016 m.i.v. 10/9 gedurende 6 weken ter inzage in het dorpshuis

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u als vertegenwoordiger van plaatselijk belang Haskerdijken-Nieuwebrug, er op wijzen dat een nieuwe welstandsnota die betrekking heeft op uw omgeving, ter inzage ligt. De Welstandsnota 2016 is gemaakt in het kader van harmonisatie van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid, naar aanleiding van de gemeentelijke fusie in 2014.

Bijgaand vind u de publicatie in het gemeenteblad. [klik hier]

De Welstandsnota 2016, inclusief kaarten, is in te zien via de website van Gemeente Heerenveen;

https://www.heerenveen.nl/actueel/ter-inzage/ontwerp-welstandsnota-2016.html

Daarnaast is een geprint exemplaar (inclusief grote kaarten) in te zien in het dorpshuis It Deelshus, Tovepaed 2 te Haskerdijken.

Mocht u daarnaast behoefte hebben aan een toelichting, dan kunt u contact op nemen met Sjoukje de Jong of (en cc) met mij. (s.dejong@heerenveen.nl , p.vanderlely@heerenveen.nl)

Met vriendelijke groet,

Paulien van der Lely