Kerst rondom de Kapelle

Uitnodiging

Vorig jaar hebben we een prachtige Kerstwandeltocht met u gemaakt.
Dit jaar gaan we graag opnieuw met u op zoek naar de stal. Met jong en oud.

Hiervoor bent u welkom op

zondag 21 december 2014
om 19:30 uur in de Kapelle.

Het belooft wederom een spectaculaire avond te worden, waaraan ook kinderen van It Fiifde Sté meewerken.

Dus heel graag tot ziens!

Voorbereidingscommissie Kerst rondom de Kapelle.

kerstrondomdekapelle