Alle berichten van Betty Pool

Plaatselijk Belang

Uitnodiging jaarvergadering  Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken

Beste dorpsgenoten,

Op 18 april aanstaande heeft het bestuur voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken haar jaarlijkse vergadering voor leden en belangstellenden belegd. U wordt van harte uitgenodigd om ook bij deze avond aanwezig te zijn.

De avond wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken en zal uit twee delen bestaan: Het eerste deel zal in het teken staan van gemeentelijke – en dorpsaangelegenheden. Deel twee na de pauze zal (mede) worden ingevuld door een deskundige op het gebied van veiligheid, (buurt-)preventie en gebruik van sociale media in dit kader. Met het op – bij tijd en wijle – humoristische wijze delen van ervaringen van bewoners en ervaringsdeskundigen hoopt onze gastspreker de aanwezigen te informeren over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in prettig en veilig leven en wonen.

De vergadering zal beginnen om 19.30 uur. Deel twee zal, na de pauze, zo rond 20.45 uur starten, uiteraard afhankelijk van het verloop van deel 1.

Agenda jaarvergadering 2018

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen 2016
 • Gemeente Heerenveen
 • Jaarverslagen
 • Financiële verslagen en bevindingen kascommissies
 • Bestuurszaken:
  Aftredend en herkiesbaar: Siepie Hoekstra;
  Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrie Bergsma
 • CARS
 • Rondvraag

Pauze (±20 minuten)

 • Thema Veilig en plezierig wonen, met een bijzondere

 

Graag tot ziens op 18 april aanstaande.

Het bestuur van Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken

Kerst-Winter BINGO in het dorpshuis

Op vrijdagavond 8 december organiseren we weer een Kerst-winterBingo met vele mooie prijzen. De avond begint om 19.30 uur en is in ons dorpshuis “Het Deelshûs”.

Er worden 8 bingo ronden gespeeld en een superronde met mooie prijzen! We hopen dat jullie deze avond vrijhouden en dat we er met elkaar weer een leuke avond van kunnen maken.

Na de Bingo is het dorpshuis zeker nog geopend en kunnen we de avond afsluiten met een drankje en een goed gesprek.

Dus komt allemaal naar de Kerst-Winter Bingo op vrijdag 8 december om 19.30 uur.

Groetjes van de dames van de Bingoooooo

Nieuws over Dodo fan Haska !!!

Wat is er al weer veel gebeurd, veel vergaderd en veel geoefend voor dit  Iepenloft  Sjong Theater. Alle acteurs hebben gezamenlijk al twee keer het hele script doorgelezen.

De naaisters zijn al bij elkaar geweest, hebben de maten van alle deelnemers opgenomen en gaan 30 maart aan de slag in de kantine van Nico en Corrie Veldman.

Het koor heeft de eerste “inzeep” repetitie gehad.Romke Gabe heeft de eerste scene repetitie gehad met de 8 kinderen die meedoen in het stuk . Zij gaan ook een optreden  verzorgen  tijdens de wandeling van het publiek naar de Kapelle .

Hanneke Tuinstra, Johanna de Jong en Winda Veldman gaan met z’n drieën de “Dodo Walk” voorbereiden. Deze gaat vanaf het parkeerterrein over de Kapellewei naar het festivalterrein.

Sake Hooisma is met zijn team al druk aan het rekenen en inkopen geslagen en René Smit is bezig om sponsorpakketten samen te stellen. Die kunnen dan “aan de man” gebracht worden en dan hopen we op extra financiële steun.

De werkgroep is druk bezig met alle voorbereidingen. U ziet en merkt het misschien nog niet maar er is al heel wat “onzichtbaar” werk verricht. Gerben heeft voor de zangers alle stukken op een midi bestand gezet zodat ook thuis de noten gestudeerd kunnen worden. Pam v.d. Voort is in samenwerking met Eppie Dam en de werkgroep druk bezig om een prachtige poster te ontwikkelen.

De eerste 100 kaarten zijn inmiddels al verkocht. Er geldt een voorverkoop korting: Als u vóór 1 juni uw kaarten besteld ,krijgt u € 2,50 korting per kaartje. ( voor 1 juni € 16,- daarna € 18,50)

     Mis het niet  19 – 23 september

 

Dodo fan Haska

U heeft er vast al over gehoord, het openluchtspel Dodo fan Haska, wat in september 2018 zal plaatsvinden. Ook al lijkt het nog ver weg, de voorbereidingen zijn al in volle gang. De subsidie-aanvragen zijn de deur uit en de eerste toezeggingen al binnen.

Er is een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit: Janke v.d. Veen (voorzitter), Jan Bieze (penningmeester), Suzanne Donker (secr.), Siepie Hoekstra, Greet Bakker, Nico Veldman en René Smit.

Een eerste vergadering is al geweest waarbij ook aanwezig waren de schrijver, Eppie Dam, de componist, Gerben v.d. Veen en de regisseur Romke Gabe Draaijer. In de pauze heeft Gerben al wat stukjes laten horen en o, wat klinkt dat al mooi en veelbelovend.

Mocht u mee willen doen, als zanger, acteur, muzikant, danser, decorbouwer enz. laat het ons Janke (jankevanderveen@gmail.com ) of Suzanne (suzannedonker@home.nl) dan weten. U bent van harte welkom.  De kick-off en  audities vinden 6 januari plaats waarna in februari de repetities gaan beginnen.

Klik hier voor meer informatie.